در حال حاضر فایل معرفی مواد بلیچینگ و پرایمرهای موجود در بازار ایران موجود است. به زودی منتظر معرفی تخصصی تک تک محصولات در سایت باشید.