پاسخنامه تستی سوالات

پاسخنامه تستی سوالات تالیفی مواد دندانی - دستیاری ۹۹ و ۱۴۰۰

دانلود فایل پاورپوینت سوالات

فایل دیجیتال سوالات تالیفی مواد دندانی - دستیاری ۹۹ و ۱۴۰۰

اگر میخواهیداز روی سیستم خود تست بزنید، فایل زیر را دانلود و اجرا کنید.
دانلود فایل pdf سوالات

فایل قابل پرینت سوالات تالیفی مواد دندانی - دستیاری ۹۹ و ۱۴۰۰

اگر میخواهید روی کاغذ تست بزنید، فایل زیر را دانلود کنید و پرینت بگیرید.
1
ویژگی مواد

“بخش ۱ : تست ۱ تا ۹”

“بخش ۲ : تست ۱۰ تا ۱۸”

2
مواد دندانی پیشگیرانه

“تست ۱۹ تا ۲۵”

3
مواد ترمیمی زیبایی مستقیم

“بخش ۱ : تست ۲۶ تا ۳۸”

“بخش ۲ : تست ۳۹ تا ۵۰”

4
آمالگام

” تست ۵۱ تا ۶۸”

5
سمان ها

“بخش ۱ : تست ۶۹ تا ۸۳”

“بخش ۲ : تست ۸۴ تا ۹۲”

“بخش ۳ : تست ۹۳ تا ۹۷”

6
مواد قالب گیری

“بخش ۱ : تست ۹۸ تا ۱۰۶”

“بخش ۱ : تست ۱۰۷ تا ۱۱۷”

7
مواد دای و مدل

” تست ۱۱۸ تا ۱۳۲”

8
آلیاژهای ریختگی

” تست ۱۳۳ تا ۱۴۸”

9
پلیمرها در پروتز

“بخش ۱ : تست ۱۴۹ تا ۱۵۷”

“بخش ۲ : تست ۱۵۸ تا ۱۶۸”

10
ایمپلنت دندانی

” تست ۱۶۹ تا ۱۸۵”

11
سرامیک ها (ون نورت)

“بخش ۱ : تست ۱۸۶ تا ۲۰۰”

“بخش ۲ : تست ۲۰۱ تا ۲۱۷”

پاسخ ویدیویی سوالات 

تشریحی و فصل به فصل 

_

بهتر است ویدیوها با google chrome اجرا شود اما روی هر browser قابل مشاهده است.

اگر مدتی صبر کردید اما ویدیوها اجرا نشد، یک بار دکمه pause را بزنید و مجدد play کنید.